Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Consola kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Consola en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. De inhoud van de pagina's is slechts ter informatie.

Bestellen
Geef Uw bestelling door met behulp van het bestelformulier, of stuur een gewone e-mail (adres op de openingspagina). U ontvangt dan een retourmail met betalingsgegevens.
Na ontvangst van het totaalbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, wordt Uw bestelling verzonden.
Verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht en formaat van de zending, normaal 3 euro voor een bestelling beneden de 20 euro. Daarboven gratis verzending.
Normaal zijn alle modellen leverbaar, zie de website. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
(Mochten er nog vragen overblijven, dan kunt u ons bereiken op tel. 0118-638099) (Niet op zondag).